ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 6.75
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่เป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด

พันธกิจ

นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่า ในการให้บริการ การป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัย