ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.85
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-1.01%)

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่เป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด

พันธกิจ

นำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่า ในการให้บริการ การป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัย