ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 7.85
เปลี่ยนแปลง (%) -0.05 (-0.63%)

งบการเงินประจำปี 2562

งบการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 ดาวน์โหลด