ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.85
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-1.01%)

งบการเงินประจำปี 2563

งบการเงินประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 ดาวน์โหลด