ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 6.60
เปลี่ยนแปลง (%) -0.05 (-0.75%)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563 ดาวน์โหลด