ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 10.80
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การประชุมนักวิเคราะห์

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2561
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562