ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.35
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

การประชุมนักวิเคราะห์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

Opportunity Day Presentation

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Roadshow / Conference / Others