ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 10.80
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
ราคาหลักทรัพย์ (ล่าสุด: )
ชื่อย่อ
PR9
10.80
THB
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
107,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.70 - 10.90

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2562

Investor Kits

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน