ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.35
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
ราคาหลักทรัพย์ (ล่าสุด: )
ชื่อย่อ
PR9
9.35
THB
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
380,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.35 - 9.45

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2562

Investor Kits

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน