ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 6.85
เปลี่ยนแปลง (%) -0.05 (-0.72%)
ราคาหลักทรัพย์ (ล่าสุด: )
ชื่อย่อ
PR9
6.85
THB
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
-0.05 (-0.72%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
323,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.85 - 6.95

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

Investor Kits

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน