ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.35
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
19 พฤศจิกายน 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2563

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาล พระราม 9

21 สิงหาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563

เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์พระราม 9

14 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพระรามเก้าแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม) เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

25 พฤษภาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2563

เวลา 10.00 น. การประชุมผ่านระบบ Video Conference

12 มีนาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2562

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาล พระราม 9