ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 7.90
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
19 พฤศจิกายน 2563 ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2563

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาล พระราม 9

20 สิงหาคม 2563 ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาล พระราม 9

21 พฤษภาคม 2563 ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2563

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาล พระราม 9

24 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลพระราม 9

27 กุมภาพันธ์ 2563 ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2562

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาล พระราม 9