ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.35
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เวลา 15.00 น.
ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย