ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.35
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

Historical price from 26 ต.ค. 2563 ถึง 22 ม.ค. 2564

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 24 ธันวาคม 2563 ถึง 08 มกราคม 2564 )
9.40 9.60 8.85 9.05 9,874,000 90,949,255
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 23 พฤศจิกายน 2563 ถึง 23 ธันวาคม 2563 )
9.30 9.90 8.70 9.40 31,101,600 293,377,360
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22 มกราคม 2564 9.40 9.50 9.15 9.35 1,918,400 17,940,880
21 มกราคม 2564 9.35 9.40 9.25 9.35 446,500 4,171,625
20 มกราคม 2564 9.25 9.35 9.15 9.35 1,024,200 9,504,725
19 มกราคม 2564 9.25 9.30 9.10 9.10 470,000 4,306,890
18 มกราคม 2564 9.25 9.30 9.20 9.25 220,200 2,035,180
15 มกราคม 2564 9.40 9.40 9.15 9.30 517,300 4,789,035
14 มกราคม 2564 9.30 9.35 9.15 9.30 676,300 6,252,360
13 มกราคม 2564 9.55 9.55 9.30 9.35 485,200 4,567,120
12 มกราคม 2564 9.35 9.55 9.20 9.45 2,928,300 27,535,190
11 มกราคม 2564 9.25 9.60 9.15 9.35 4,344,000 41,025,480
08 มกราคม 2564 9.15 9.35 8.95 9.05 1,089,500 9,907,840
07 มกราคม 2564 9.15 9.20 8.95 9.15 1,156,300 10,547,120
06 มกราคม 2564 9.35 9.40 9.10 9.25 589,900 5,416,295
05 มกราคม 2564 8.90 9.30 8.90 9.30 1,718,800 15,824,080
04 มกราคม 2564 8.90 9.00 8.85 8.90 541,300 4,825,630
30 ธันวาคม 2563 9.15 9.20 8.95 9.00 467,300 4,229,135
29 ธันวาคม 2563 8.95 9.15 8.95 9.15 248,300 2,239,300
28 ธันวาคม 2563 9.25 9.40 9.05 9.10 1,019,200 9,351,395
25 ธันวาคม 2563 9.30 9.40 9.15 9.20 407,900 3,777,340
24 ธันวาคม 2563 9.40 9.60 9.25 9.25 2,635,500 24,831,120
23 ธันวาคม 2563 9.00 9.40 8.85 9.40 2,258,900 20,734,600
22 ธันวาคม 2563 8.70 9.20 8.70 9.05 841,200 7,512,455
21 ธันวาคม 2563 9.25 9.70 8.75 8.75 2,491,400 22,855,805
18 ธันวาคม 2563 9.40 9.55 9.35 9.35 618,100 5,846,915
17 ธันวาคม 2563 9.50 9.50 9.40 9.40 465,100 4,398,580
16 ธันวาคม 2563 9.70 9.70 9.45 9.45 1,611,200 15,435,225
15 ธันวาคม 2563 9.40 9.60 9.30 9.60 1,340,600 12,733,660
14 ธันวาคม 2563 9.50 9.50 9.25 9.25 792,000 7,400,005
09 ธันวาคม 2563 9.55 9.60 9.15 9.20 2,319,000 21,568,275
08 ธันวาคม 2563 9.45 9.60 9.35 9.60 523,600 4,958,275
04 ธันวาคม 2563 9.35 9.50 9.25 9.30 2,168,900 20,319,445
03 ธันวาคม 2563 9.55 9.60 9.30 9.40 1,351,600 12,770,380
02 ธันวาคม 2563 9.75 9.80 9.50 9.50 861,000 8,290,340
01 ธันวาคม 2563 9.65 9.85 9.60 9.70 1,799,600 17,528,740
30 พฤศจิกายน 2563 9.70 9.85 9.60 9.65 1,468,300 14,224,090
27 พฤศจิกายน 2563 9.90 9.90 9.70 9.70 913,800 8,959,435
26 พฤศจิกายน 2563 9.40 9.90 9.35 9.85 3,735,100 36,182,140
25 พฤศจิกายน 2563 9.30 9.40 9.10 9.40 1,557,400 14,409,845
24 พฤศจิกายน 2563 9.35 9.40 9.20 9.25 814,600 7,550,865
23 พฤศจิกายน 2563 9.30 9.45 9.20 9.30 3,170,200 29,698,285
20 พฤศจิกายน 2563 9.35 9.40 9.15 9.15 5,247,700 48,822,630
19 พฤศจิกายน 2563 8.85 9.10 8.70 9.10 3,712,200 33,104,915
18 พฤศจิกายน 2563 8.75 8.80 8.65 8.75 547,600 4,771,680
17 พฤศจิกายน 2563 8.70 8.80 8.55 8.75 1,448,800 12,581,070
16 พฤศจิกายน 2563 8.60 8.70 8.50 8.50 1,414,800 12,162,860
13 พฤศจิกายน 2563 8.70 8.70 8.50 8.55 3,366,800 28,966,570
12 พฤศจิกายน 2563 8.70 8.90 8.65 8.85 3,473,500 30,439,205
11 พฤศจิกายน 2563 8.40 8.85 8.40 8.65 5,101,500 43,889,410
10 พฤศจิกายน 2563 8.35 8.40 8.20 8.30 1,187,800 9,841,220
09 พฤศจิกายน 2563 8.20 8.30 8.15 8.25 504,000 4,150,100
06 พฤศจิกายน 2563 8.45 8.45 8.10 8.20 750,300 6,191,805
05 พฤศจิกายน 2563 8.25 8.40 8.20 8.40 2,018,800 16,790,770
04 พฤศจิกายน 2563 8.15 8.20 7.85 8.20 1,503,000 12,016,255
03 พฤศจิกายน 2563 8.35 8.45 8.10 8.10 681,000 5,622,735
02 พฤศจิกายน 2563 8.45 8.50 8.35 8.35 481,200 4,045,200
30 ตุลาคม 2563 8.65 8.70 8.30 8.45 2,086,000 17,624,710
29 ตุลาคม 2563 8.30 8.50 8.25 8.50 3,407,800 28,549,955
28 ตุลาคม 2563 7.95 8.50 7.95 8.35 7,992,200 66,281,380
27 ตุลาคม 2563 7.65 7.95 7.55 7.95 1,149,700 8,952,375
26 ตุลาคม 2563 7.75 7.85 7.55 7.70 1,409,300 10,814,220

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น