ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.85
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-1.01%)

Historical price from 15 ม.ค. 2564 ถึง 16 เม.ย. 2564

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 16 มีนาคม 2564 ถึง 29 มีนาคม 2564 )
9.85 10.50 9.60 9.65 15,762,700 156,826,245
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564 )
10.10 10.10 9.35 9.80 24,708,100 242,223,020
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 เมษายน 2564 9.80 9.95 9.70 9.85 1,418,600 13,926,585
12 เมษายน 2564 10.60 10.70 9.95 9.95 6,089,500 62,601,985
09 เมษายน 2564 9.95 10.60 9.70 10.30 13,219,200 135,692,720
08 เมษายน 2564 9.70 9.85 9.65 9.80 1,538,200 15,017,210
07 เมษายน 2564 9.60 9.65 9.55 9.60 806,600 7,741,195
05 เมษายน 2564 9.85 9.90 9.65 9.80 498,800 4,866,860
02 เมษายน 2564 9.70 9.80 9.65 9.80 780,400 7,591,990
01 เมษายน 2564 9.65 9.75 9.65 9.65 1,118,100 10,796,270
31 มีนาคม 2564 9.70 9.75 9.65 9.70 290,900 2,824,840
30 มีนาคม 2564 9.65 9.75 9.60 9.70 643,900 6,227,775
29 มีนาคม 2564 9.65 9.70 9.60 9.65 1,354,300 13,086,880
26 มีนาคม 2564 9.70 9.75 9.60 9.65 1,542,200 14,888,650
25 มีนาคม 2564 9.80 9.85 9.65 9.70 925,600 9,012,875
24 มีนาคม 2564 9.75 9.85 9.70 9.75 470,800 4,603,590
23 มีนาคม 2564 9.90 9.90 9.75 9.75 1,169,500 11,432,415
22 มีนาคม 2564 10.00 10.10 9.85 9.85 1,055,300 10,430,060
19 มีนาคม 2564 10.00 10.10 9.90 10.00 870,500 8,668,830
18 มีนาคม 2564 10.40 10.50 10.00 10.00 2,591,200 26,484,030
17 มีนาคม 2564 9.80 10.30 9.80 10.20 5,460,800 55,055,415
16 มีนาคม 2564 9.85 9.90 9.75 9.80 322,500 3,163,500
15 มีนาคม 2564 9.70 9.80 9.70 9.80 283,600 2,766,915
12 มีนาคม 2564 9.75 9.85 9.70 9.70 775,400 7,565,665
11 มีนาคม 2564 9.95 9.95 9.70 9.75 1,002,300 9,817,210
10 มีนาคม 2564 9.80 10.10 9.80 9.85 4,100,800 40,640,105
09 มีนาคม 2564 9.85 9.85 9.70 9.80 828,800 8,098,765
08 มีนาคม 2564 9.95 10.00 9.80 9.85 1,776,900 17,592,610
05 มีนาคม 2564 9.75 9.95 9.50 9.95 3,998,600 39,235,655
04 มีนาคม 2564 9.60 9.75 9.60 9.70 342,800 3,322,985
03 มีนาคม 2564 9.50 9.60 9.45 9.60 217,400 2,073,055
02 มีนาคม 2564 9.60 9.75 9.35 9.50 876,200 8,339,445
01 มีนาคม 2564 9.50 9.65 9.40 9.60 740,900 7,048,445
25 กุมภาพันธ์ 2564 9.60 9.75 9.60 9.60 393,500 3,799,775
24 กุมภาพันธ์ 2564 9.80 9.85 9.60 9.60 936,800 9,095,045
23 กุมภาพันธ์ 2564 9.60 9.75 9.60 9.70 630,200 6,092,205
22 กุมภาพันธ์ 2564 9.85 9.90 9.55 9.55 1,563,700 15,152,455
19 กุมภาพันธ์ 2564 9.90 9.90 9.70 9.85 904,200 8,853,825
18 กุมภาพันธ์ 2564 9.90 9.90 9.80 9.80 405,000 3,983,725
17 กุมภาพันธ์ 2564 10.00 10.10 9.85 9.90 2,636,600 26,233,340
16 กุมภาพันธ์ 2564 9.90 9.90 9.65 9.75 1,338,500 13,073,760
15 กุมภาพันธ์ 2564 10.10 10.10 9.75 9.90 955,900 9,438,035
11 กุมภาพันธ์ 2564 10.00 10.10 9.95 10.00 577,700 5,798,435
10 กุมภาพันธ์ 2564 9.95 10.10 9.95 9.95 563,000 5,624,010
09 กุมภาพันธ์ 2564 10.20 10.20 9.95 9.95 1,666,100 16,737,255
08 กุมภาพันธ์ 2564 9.95 10.20 9.95 10.00 1,629,300 16,440,690
05 กุมภาพันธ์ 2564 10.20 10.30 9.85 9.85 2,620,100 26,306,660
04 กุมภาพันธ์ 2564 9.90 10.40 9.90 10.20 5,278,200 53,834,160
03 กุมภาพันธ์ 2564 9.70 10.20 9.70 9.95 4,597,100 45,835,150
02 กุมภาพันธ์ 2564 9.95 10.00 9.45 9.70 6,203,000 59,842,575
01 กุมภาพันธ์ 2564 10.10 10.10 9.90 9.95 2,924,500 29,239,705
29 มกราคม 2564 9.25 10.10 9.20 10.10 12,410,200 122,191,405
28 มกราคม 2564 9.35 9.35 9.25 9.25 841,600 7,821,250
27 มกราคม 2564 9.20 9.45 9.20 9.40 1,797,100 16,825,425
26 มกราคม 2564 9.25 9.25 9.15 9.20 219,300 2,019,845
25 มกราคม 2564 9.45 9.45 9.20 9.25 343,200 3,194,375
22 มกราคม 2564 9.40 9.50 9.15 9.35 1,918,400 17,940,880
21 มกราคม 2564 9.35 9.40 9.25 9.35 446,500 4,171,625
20 มกราคม 2564 9.25 9.35 9.15 9.35 1,024,200 9,504,725
19 มกราคม 2564 9.25 9.30 9.10 9.10 470,000 4,306,890
18 มกราคม 2564 9.25 9.30 9.20 9.25 220,200 2,035,180
15 มกราคม 2564 9.40 9.40 9.15 9.30 517,300 4,789,035

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น