ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 6.75
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

Historical price from 08 พ.ค. 2563 ถึง 05 ส.ค. 2563

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 07 กรกฎาคม 2563 ถึง 20 กรกฎาคม 2563 )
6.95 6.95 6.65 6.80 3,110,500 21,113,385
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 08 มิถุนายน 2563 ถึง 03 กรกฎาคม 2563 )
7.05 7.40 6.70 6.90 12,181,400 85,703,115
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
05 สิงหาคม 2563 6.75 6.80 6.70 6.75 34,200 231,020
04 สิงหาคม 2563 6.75 6.80 6.75 6.75 64,800 437,485
03 สิงหาคม 2563 6.75 6.80 6.65 6.75 293,200 1,971,250
31 กรกฎาคม 2563 6.75 6.75 6.70 6.75 156,400 1,051,520
30 กรกฎาคม 2563 6.80 6.80 6.70 6.75 271,800 1,839,430
29 กรกฎาคม 2563 6.85 6.85 6.75 6.80 144,900 985,990
24 กรกฎาคม 2563 6.85 6.85 6.80 6.80 192,900 1,320,325
23 กรกฎาคม 2563 6.85 6.90 6.80 6.85 252,500 1,729,235
22 กรกฎาคม 2563 6.90 6.90 6.80 6.85 114,300 780,755
21 กรกฎาคม 2563 6.80 6.90 6.70 6.90 524,500 3,575,910
20 กรกฎาคม 2563 6.75 6.85 6.75 6.80 303,600 2,065,910
17 กรกฎาคม 2563 6.75 6.75 6.65 6.75 284,000 1,905,440
16 กรกฎาคม 2563 6.80 6.80 6.70 6.75 645,600 4,349,290
15 กรกฎาคม 2563 6.75 6.80 6.75 6.80 321,300 2,171,555
14 กรกฎาคม 2563 6.80 6.85 6.75 6.75 261,300 1,771,160
13 กรกฎาคม 2563 6.85 6.90 6.75 6.80 328,200 2,240,230
10 กรกฎาคม 2563 6.85 6.85 6.75 6.80 243,100 1,654,120
09 กรกฎาคม 2563 6.85 6.85 6.80 6.85 112,800 770,610
08 กรกฎาคม 2563 6.85 6.85 6.80 6.85 287,300 1,960,005
07 กรกฎาคม 2563 6.95 6.95 6.85 6.85 323,300 2,225,065
03 กรกฎาคม 2563 6.90 7.00 6.85 6.90 286,500 1,983,000
02 กรกฎาคม 2563 6.90 7.00 6.85 6.90 82,800 574,590
01 กรกฎาคม 2563 6.90 6.90 6.85 6.90 94,600 651,875
30 มิถุนายน 2563 6.90 6.95 6.85 6.90 178,900 1,230,660
29 มิถุนายน 2563 6.80 6.90 6.80 6.90 100,000 682,600
26 มิถุนายน 2563 6.90 6.95 6.85 6.85 596,700 4,122,610
25 มิถุนายน 2563 6.75 6.95 6.70 6.95 413,900 2,836,585
24 มิถุนายน 2563 7.05 7.05 6.80 6.80 713,900 4,946,680
23 มิถุนายน 2563 7.05 7.05 6.95 7.00 274,900 1,930,145
22 มิถุนายน 2563 7.00 7.10 7.00 7.00 790,300 5,556,410
19 มิถุนายน 2563 7.05 7.05 7.00 7.00 168,900 1,185,940
18 มิถุนายน 2563 6.90 7.00 6.85 7.00 210,800 1,465,890
17 มิถุนายน 2563 6.75 6.90 6.75 6.90 309,600 2,117,530
16 มิถุนายน 2563 6.75 6.85 6.75 6.80 298,000 2,025,295
15 มิถุนายน 2563 6.90 6.90 6.70 6.70 823,400 5,585,380
12 มิถุนายน 2563 6.80 6.95 6.75 6.90 639,200 4,389,055
11 มิถุนายน 2563 7.10 7.15 6.95 6.95 1,089,500 7,651,105
10 มิถุนายน 2563 7.20 7.20 7.05 7.10 609,500 4,332,280
09 มิถุนายน 2563 7.15 7.40 7.10 7.10 2,410,800 17,495,565
08 มิถุนายน 2563 7.05 7.25 7.05 7.10 2,089,200 14,939,920
05 มิถุนายน 2563 7.10 7.20 7.05 7.10 1,681,100 11,952,775
04 มิถุนายน 2563 7.20 7.20 7.05 7.10 1,836,100 13,074,520
02 มิถุนายน 2563 7.00 7.10 6.95 7.05 1,595,600 11,212,575
01 มิถุนายน 2563 6.80 7.30 6.80 7.00 3,982,100 28,185,885
29 พฤษภาคม 2563 6.95 6.95 6.80 6.80 780,800 5,355,925
28 พฤษภาคม 2563 6.80 7.05 6.80 6.95 3,218,800 22,350,435
27 พฤษภาคม 2563 6.70 6.80 6.70 6.75 1,561,700 10,525,975
26 พฤษภาคม 2563 6.70 6.75 6.65 6.70 1,276,200 8,532,735
25 พฤษภาคม 2563 6.65 6.75 6.65 6.70 897,500 5,994,005
22 พฤษภาคม 2563 6.70 6.70 6.60 6.70 1,074,100 7,144,695
21 พฤษภาคม 2563 6.70 6.75 6.65 6.70 369,200 2,463,720
20 พฤษภาคม 2563 6.65 6.70 6.65 6.70 558,700 3,725,580
19 พฤษภาคม 2563 6.65 6.70 6.55 6.55 751,500 4,976,980
18 พฤษภาคม 2563 6.75 6.75 6.60 6.65 404,200 2,692,915
15 พฤษภาคม 2563 6.75 6.75 6.70 6.75 253,100 1,697,715
14 พฤษภาคม 2563 6.80 6.90 6.75 6.75 192,500 1,312,310
13 พฤษภาคม 2563 6.75 6.85 6.75 6.80 344,000 2,337,750
12 พฤษภาคม 2563 6.80 6.85 6.75 6.80 666,500 4,523,305
11 พฤษภาคม 2563 6.60 6.95 6.60 6.75 782,900 5,280,570
08 พฤษภาคม 2563 6.60 6.65 6.50 6.60 572,400 3,770,865

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น