ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 7.90
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

Historical price from 21 พ.ย. 2562 ถึง 19 ก.พ. 2563

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 22 มกราคม 2563 ถึง 04 กุมภาพันธ์ 2563 )
8.05 8.15 7.85 8.00 1,456,800 11,654,075
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 23 ธันวาคม 2562 ถึง 21 มกราคม 2563 )
8.10 8.45 7.80 8.05 9,183,200 74,254,115
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 กุมภาพันธ์ 2563 7.95 8.00 7.85 7.90 557,500 4,424,870
18 กุมภาพันธ์ 2563 7.85 7.90 7.80 7.90 179,800 1,415,790
17 กุมภาพันธ์ 2563 7.90 7.95 7.85 7.90 106,100 834,930
14 กุมภาพันธ์ 2563 7.90 7.95 7.80 7.90 1,051,400 8,266,070
13 กุมภาพันธ์ 2563 8.05 8.05 7.85 7.85 383,400 3,034,100
12 กุมภาพันธ์ 2563 8.00 8.05 7.95 8.00 88,500 707,700
11 กุมภาพันธ์ 2563 8.05 8.05 7.90 7.90 120,200 952,685
07 กุมภาพันธ์ 2563 8.00 8.05 7.95 8.00 101,900 815,040
06 กุมภาพันธ์ 2563 7.90 8.00 7.90 8.00 113,900 905,205
05 กุมภาพันธ์ 2563 7.95 8.00 7.90 7.90 176,300 1,396,350
04 กุมภาพันธ์ 2563 7.85 8.00 7.85 8.00 65,800 522,895
03 กุมภาพันธ์ 2563 7.95 8.00 7.85 7.85 190,300 1,506,770
31 มกราคม 2563 8.00 8.00 7.95 7.95 138,500 1,105,250
30 มกราคม 2563 7.95 8.00 7.95 8.00 62,100 496,420
29 มกราคม 2563 8.00 8.05 7.95 8.00 111,000 887,470
28 มกราคม 2563 7.95 8.05 7.95 7.95 139,800 1,114,625
27 มกราคม 2563 8.05 8.05 8.00 8.00 453,800 3,637,940
24 มกราคม 2563 8.10 8.15 8.05 8.10 104,600 846,040
23 มกราคม 2563 8.10 8.10 8.00 8.00 168,500 1,356,370
22 มกราคม 2563 8.05 8.10 8.00 8.05 22,400 180,295
21 มกราคม 2563 8.00 8.10 8.00 8.05 141,900 1,138,575
20 มกราคม 2563 8.05 8.15 8.00 8.00 222,700 1,793,470
17 มกราคม 2563 8.10 8.10 8.05 8.05 354,500 2,854,165
16 มกราคม 2563 8.15 8.20 8.05 8.10 148,600 1,204,360
15 มกราคม 2563 8.20 8.20 8.05 8.10 385,700 3,130,370
14 มกราคม 2563 8.25 8.25 8.15 8.20 375,500 3,081,620
13 มกราคม 2563 8.20 8.25 8.20 8.25 273,800 2,249,250
10 มกราคม 2563 8.25 8.25 8.20 8.20 123,400 1,012,940
09 มกราคม 2563 8.20 8.25 8.20 8.20 104,700 858,945
08 มกราคม 2563 8.15 8.25 8.15 8.15 198,400 1,619,920
07 มกราคม 2563 8.15 8.35 8.15 8.35 274,100 2,263,875
06 มกราคม 2563 8.25 8.30 8.15 8.15 773,900 6,375,935
03 มกราคม 2563 8.30 8.45 8.30 8.30 802,600 6,728,185
02 มกราคม 2563 8.00 8.25 7.95 8.20 494,400 3,998,515
30 ธันวาคม 2562 7.95 8.00 7.85 7.85 349,800 2,767,450
27 ธันวาคม 2562 7.90 8.00 7.85 7.90 503,000 3,977,025
26 ธันวาคม 2562 8.00 8.00 7.80 7.90 1,214,300 9,644,700
25 ธันวาคม 2562 8.00 8.05 7.95 8.00 154,700 1,238,425
24 ธันวาคม 2562 8.00 8.05 7.95 8.00 295,500 2,368,505
23 ธันวาคม 2562 8.10 8.10 7.95 8.00 1,991,700 15,947,885
20 ธันวาคม 2562 8.10 8.15 8.05 8.10 167,200 1,355,045
19 ธันวาคม 2562 8.30 8.30 8.05 8.10 1,700,400 13,851,845
18 ธันวาคม 2562 8.30 8.40 8.25 8.30 364,500 3,041,385
17 ธันวาคม 2562 8.40 8.40 8.30 8.30 557,400 4,634,690
16 ธันวาคม 2562 8.40 8.40 8.30 8.35 174,400 1,457,205
13 ธันวาคม 2562 8.35 8.45 8.35 8.40 160,700 1,350,570
12 ธันวาคม 2562 8.35 8.40 8.30 8.35 565,200 4,719,535
11 ธันวาคม 2562 8.35 8.35 8.30 8.35 486,300 4,056,210
09 ธันวาคม 2562 8.50 8.50 8.35 8.35 492,000 4,132,565
06 ธันวาคม 2562 8.50 8.55 8.50 8.50 58,300 497,155
04 ธันวาคม 2562 8.55 8.55 8.45 8.55 152,500 1,297,195
03 ธันวาคม 2562 8.60 8.60 8.50 8.50 255,200 2,177,745
02 ธันวาคม 2562 8.60 8.65 8.55 8.60 382,400 3,285,645
29 พฤศจิกายน 2562 8.60 8.70 8.60 8.60 239,300 2,068,670
28 พฤศจิกายน 2562 8.70 8.70 8.60 8.65 576,800 4,980,505
27 พฤศจิกายน 2562 8.70 8.80 8.65 8.70 203,500 1,775,355
26 พฤศจิกายน 2562 8.75 8.75 8.60 8.65 101,500 880,260
25 พฤศจิกายน 2562 8.70 8.80 8.65 8.70 516,000 4,497,325
22 พฤศจิกายน 2562 8.60 8.70 8.55 8.70 162,200 1,395,355
21 พฤศจิกายน 2562 8.65 8.75 8.60 8.60 117,300 1,016,630

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น