ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 6.75
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)