ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 6.60
เปลี่ยนแปลง (%) -0.05 (-0.75%)

ชื่อย่อ

PR9

ราคาล่าสุด 6.60

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.05 / -0.75%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 190,600

Value (‘000 Baht’) 1,262

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6.55 / 41,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6.60 / 9,300

วันก่อนหน้า 6.65

ราคาเปิด 6.60

ช่วงราคาระหว่างวัน 6.55 - 6.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 5.95 - 9.45