ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.35
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

ชื่อย่อ

PR9

ราคาล่าสุด 9.35

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง - / -%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 380,000

Value (‘000 Baht’) 3,564

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 9.35 / 28,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 9.40 / 64,700

วันก่อนหน้า 9.35

ราคาเปิด 9.35

ช่วงราคาระหว่างวัน 9.35 - 9.45

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 9.35 - 12.80