ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 7.90
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

ชื่อย่อ

PR9

ราคาล่าสุด 7.90

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง - / -%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -

Value (‘000 Baht’) 0

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 7.90 / 200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 8.00 / 11,000

วันก่อนหน้า 7.90

ราคาเปิด -

ช่วงราคาระหว่างวัน - - -

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 7.80 - 11.80