ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 10.80
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

ชื่อย่อ

PR9

ราคาล่าสุด 10.80

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง - / -%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 107,100

Value (‘000 Baht’) 1,155

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 10.70 / 401,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 10.80 / 80,300

วันก่อนหน้า 10.80

ราคาเปิด 10.80

ช่วงราคาระหว่างวัน 10.70 - 10.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 9.95 - 12.80