ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.85
เปลี่ยนแปลง (%) +0.15 (1.55%)

ชื่อย่อ

PR9

ราคาล่าสุด 9.85

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.15 / 1.55%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,232,300

Value (‘000 Baht’) 41,541

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 9.85 / 14,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 9.90 / 15,000

วันก่อนหน้า 9.70

ราคาเปิด 9.75

ช่วงราคาระหว่างวัน 9.50 - 9.95

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 5.95 - 10.40