ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 11.20
เปลี่ยนแปลง (%) -0.30 (-2.61%)
ราคาหลักทรัพย์ (ล่าสุด: )
ชื่อย่อ
PR9
11.20
THB
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
-0.30 (-2.61%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
407,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.20 - 11.50

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

Investor Kits

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน