ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 11.50
เปลี่ยนแปลง (%) +0.30 (2.68%)
ราคาหลักทรัพย์ (ล่าสุด: )
ชื่อย่อ
PR9
11.50
THB
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.30 (2.68%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,024,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.20 - 11.50

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

Investor Kits

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน