ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 10.40
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
25 กุมภาพันธ์ 2564 แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 4/2563

ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:15 - 12:00 น.

24 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2563

เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาล พระราม 9