ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 15.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.60 (4.11%)
วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
03 มีนาคม 2565 แถลงผลการดำเนินงานกับนักลงทุนรายย่อย ไตรมาสที่ 4/2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2565 เวลา 11:15 - 12:00 น.