ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 15.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.60 (4.11%)
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

การประชุมนักวิเคราะห์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

Opportunity Day Presentation

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565