ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 15.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.60 (4.11%)
ราคาหลักทรัพย์ (ล่าสุด: )
ชื่อย่อ
PR9
15.20
THB
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.60 (4.11%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,468,743
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.40 - 15.20

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

Investor Kits

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน