ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 15.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.60 (4.11%)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ: ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ อีโน
โทรศัพท์: 02 202 9999 ต่อ 21402
โทรสาร: 02 202 9998
อีเมล์: waraporna@praram9.com

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครฯ 10310


ติดต่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ: นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ
สถานที่ติดต่อ: บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 02 202 9999 ต่อ 39605
อีเมล์: marisarat@praram9.com

แบบฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์