ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 10.40
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ: นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร
โทรศัพท์: 02-202-9999 ต่อ 12507
โทรสาร: 02-202-9998
อีเมล์: teeraphand@praram9.com

ชื่อ: นายจิรโรจน์ เจริญรุ่งจิรานนท์
โทรศัพท์: 02-202-9999 ต่อ 21434
โทรสาร: 02-202-9998
อีเมล์: jirarojc@praram9.com

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครฯ 10310


ติดต่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ: นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ
สถานที่ติดต่อ: บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 02-2029999 ต่อ 39605
อีเมล์: marisarat@praram9.com

แบบฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์