ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 10.40
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)

ชื่อย่อ

PR9

ราคาล่าสุด 10.40

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง - / -%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 204,800

Value (‘000 Baht’) 2,130

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 10.30 / 385,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 10.40 / 74,900

วันก่อนหน้า 10.40

ราคาเปิด 10.40

ช่วงราคาระหว่างวัน 10.30 - 10.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 6.45 - 11.90