ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 15.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.60 (4.11%)

ชื่อย่อ

PR9

ราคาล่าสุด 15.20

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.60 / 4.11%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,468,743

Value (‘000 Baht’) 82,266

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 15.20 / 28,500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 15.30 / 329,300

วันก่อนหน้า 14.60

ราคาเปิด 14.60

ช่วงราคาระหว่างวัน 14.40 - 15.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 9.80 - 15.20