ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 10.10
เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (1.00%)
ราคาหลักทรัพย์ (ล่าสุด: )
ชื่อย่อ
PR9
10.10
THB
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (1.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
373,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.95 - 10.10

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินประจำปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Investor Kits

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน