ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 7.90
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
ราคาหลักทรัพย์ (ล่าสุด: )
ชื่อย่อ
PR9
7.90
THB
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
557,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.85 - 8.00

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินประจำปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

Investor Kits

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน