ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.70
เปลี่ยนแปลง (%) +0.05 (0.52%)
ราคาหลักทรัพย์ (ล่าสุด: )
ชื่อย่อ
PR9
9.70
THB
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.05 (0.52%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,799,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.60 - 9.85

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

Investor Kits

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน