ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 9.85
เปลี่ยนแปลง (%) +0.15 (1.55%)
ราคาหลักทรัพย์ (ล่าสุด: )
ชื่อย่อ
PR9
9.85
THB
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.15 (1.55%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,232,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.50 - 9.95

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินประจำปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

Investor Kits

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน