ชื่อย่อ : PR9
ราคาล่าสุด 6.40
เปลี่ยนแปลง (%) +0.20 (3.23%)
ราคาหลักทรัพย์ (ล่าสุด: )
ชื่อย่อ
PR9
6.40
THB
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.20 (3.23%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
483,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.20 - 6.55

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินประจำปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562

Investor Kits

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน